Athlete's Profile

KOMAROVA Ksenia
IWF100300018
Year of birth: 1982Athlete's Information

GENDER:
Female


 Athlete's Results

Waterski 21EURO07 Open F Slalom 19 3,00/55/12.00
9-11 Jul 2021Vega OpenRUS
Waterski 21RUS001 Open F Slalom 1 0.00/55/12.00 4.50/55/12.00
Waterski 19EAC001 Open F Slalom 12 1.50/55/11.25 3.50/55/12.00
12-14 Jul 2019Vega Open 2019RUS
Waterski 19RUS002 Open F Slalom 2 1.50/55/11.25 3.00/55/11.25
Waterski 19S096R Open F Slalom 2 2.50/55/12.00 3.50/55/12.00 1.00/55/11.25
Waterski 18EAC005 Open F Slalom 16 2.50/55/12.00
13-15 Jul 2018Vega Open 2018RUS
Waterski 18RUS001 Open F Slalom 1 4.50/55/12.00 3.50/55/12.00
Waterski 18LTU001 Open F Slalom 1 2.50/55/13.00 5.00/55/12.00 2.50/55/13.00 2.50/55/12.00
8-10 Jun 2018Nikolai Genov Memorial 2018BLR
Waterski 18BLR001 Open F Slalom 1 2.50/55/12.00 3.00/55/12.00
20-23 Sep 20172017 E&A Open ChampionshipsAUT
Waterski 17EAC001 Open F Slalom 15 4.00/55/12.00
21-23 Jul 2017Vega Open 2017RUS
Waterski 17RUS001 Open F Slalom 2 2.50/55/12.00 2.50/55/12.00
9-11 Jun 2017Nikolai Genov Memorial 2017BLR
Waterski 17BLR002 Open F Slalom 2 3.50/55/12.00 0.50/55/12.00
14 May 2017Florida Inboards openUSA
Waterski 17S122R Open F Slalom 2 4.50/55/12.00 2.00/55/11.25 0.50/55/11.25 4.00/55/12.00
Waterski 17C057R Open F Slalom 3 5.00/55/12.00 2.50/55/12.00 2.50/55/13.00 2.50/55/12.00
15-17 Jul 2016Vega Open 2016RUS
Waterski 16RUS001 Open F Slalom 8 2.50/55/13.00
10-12 Jun 2016Nikolai Genov MemorialBLR
Waterski 16BLR001 Open F Slalom 7 3.50/55/13.00
Waterski 15EAC003 Open F Slalom 26 0.50/55/12.00
Waterski 15RUS003 Open F Slalom 2 3.00/55/12.00 3.00/55/12.00
10-12 Jul 2015Vega Open 2015RUS
Waterski 15RUS001 Open F Slalom 5 5.00/55/13.00 3.00/55/12.00
Waterski 14EAC003 Open F Slalom 17 2.50/55/12.00
11-13 Jul 2014Vega OPen 2014RUS
Waterski 14RUS002 Open F Slalom 5 2.50/55/12.00 3.50/55/13.00
Waterski 12EAC003 Open F Slalom 25 1.50/55/12.00
13-15 Jul 2012Vega OpenRUS
Waterski 12RUS002 Open F Slalom 7 5.00/55/13.00
10-12 Sep 2010Ukraine Open 2010UKR
Waterski 10UKR10 Open F Slalom 6 1.00/55/11.25 3.00/55/12.00
Waterski 10EAME04 Open F Jump 21 36.80
Open F Slalom 5 1.00/55/11.25 2.00/55/11.25
Open F Tricks 25 1430
11-12 Jul 2010CANAM RECORDUSA
Waterski 10W116L Open F Slalom 2 1.50/55/11.25 5.00/55/12.00 1.00/55/11.25
Open F Jump 1 34.30 35.30
22-23 May 2010SUNSET CUP MLCQUSA
Waterski 10S145R Open F Slalom 13 4.00/55/12.00 0.50/55/12.00
20-23 Aug 20092009 EAME OPEN CHAMPIONSHIPSDEN
Waterski 09EAME04 Open F Slalom 11 0.50/55/11.25 2.50/55/12.00
14-16 Aug 2009Ukraine Open 2009UKR
Waterski 09UKR01 Open F Slalom 5 3.50/55/12.00 1.00/55/12.00
9 Aug 200909CAN33CAN
Waterski 09CAN33 Open F Slalom 19 1.50/55/11.25
Open F Jump 19 0.00
Waterski 09IWSF02 Open F Slalom 19 1.50/55/11.25
12-13 Jul 2009CAN AM RECORDUSA
Waterski 09W103R Open F Slalom 1 2.50/55/12.00 1.50/55/11.25 2.50/55/11.25
27-28 Jun 2009IDAHO MALIBU OPENUSA
Waterski 09W088L Open F Slalom 1 0.50/55/12.00 5.25/55/12.00 5.00/55/12.00
16-17 May 2009MASTER LAST CHANCE QUALFYUSA
Waterski 09S103R Open F Slalom 7 2.00/55/11.25 1.50/55/12.00
14-17 Aug 2008EAME Open Championships 2008SWE
Waterski 08EAME03 Open F Slalom 21 1.50/55/12.00
25-26 Jul 2008WATERSKI WORLD CUP 2008RUS
Waterski 08RUS01 Open F Slalom 8 0.50/55/12.00
12-13 Jul 2008NW CANAM RECORDUSA
Waterski 08W089R Open F Slalom 2 3.50/55/12.00 1.50/55/12.00 2.50/55/12.00
Open F Jump 1 25.20
21-22 Jun 2008DESERT DOUBLE HEADER #2USA
Waterski 08W083R Open F Slalom 1 2.00/55/12.00 1.25/55/12.00
20-21 Jun 2008DESERT DOUBLE HEADER #1USA
Waterski 08W128L Open F Slalom 1 3.00/55/12.00 2.00/55/12.00
20-23 Sep 2007EAME Open ChampionshipsITA
Waterski 07EAME04 Open F Slalom 30 3.00/34
28 Aug - 2 Sep 20072007 Waterski World ChampionshipsAUT
Waterski 07WWW01 Open F Slalom 13 1.50/55/11.25
13-17 Sep 2006EAME Open ChampionshipsGRE
Waterski 06EAME02 Open F Slalom 17 3.50/55/13.00
Waterski 06RUS12 Open F Slalom 3 2.00/55/12.00 3.00/55/12.00
4-6 Aug 2006Russia - BelarusBLR
Waterski 06BLR06 Open F Slalom 7 2.50/55/13.00 3.00/55/13.00
3-4 Jun 2006M2 Summer ClassicUSA
Waterski 06C049R Open F Slalom 2 4.00/55/13.00 6.00/55/13.00
4-7 Aug 2005EAME Open ChampionshipsAUT
Waterski 05AUT04 Open F Slalom 10 5.00/55/12.00 3.00/55/12.00
30-31 Jul 2005Dubna World Cup 2005RUS
Waterski 05RUS01 Open F Slalom 7 3.50/55/12.00
9-10 Jul 2005Belarus Russia 2005BLR
Waterski 05BLR04 Open F Slalom 4 3.50/55/13.00 3.00/55/13.00