Code:


Event Details(Homologation Level Planned)
Age group

Entries
Type
Status
Limit Unlimited
Deadline
Divisions No
Open to foreign Skiers No
Cash Prize No

Jury Panel
No data

Country
Code
Area
Organizer
No data
Federation
No data
Other
Towboat
Results Ranking List Classification


# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Parkhomenka Alena BLR 5.00/55/14.25 2.00/55/14.25
2 Khukhrakova Iryna BLR 4.00/55/16.00 4.50/55/16.00
3 Hvozdzeva Sofya BLR 3.50/55/18.25 1.50/55/16.00
4 Kazelskaya Maryia BLR 3.00/55/18.25 1.00/55/16.00
5 Belskaya Maryia BLR 0.00/55/14.25 0.00/22
6 Artsiomava Aryna BLR 1.00/49
7 Lebedeva Anastasia RUS 1.50/22
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Hvozdzeva Sofya BLR 2530 4860
2 Politova Varvara RUS 4270 3900
3 Khukhrakova Iryna BLR 3120 3290
4 Parkhomenka Alena BLR 5540 2360
5 Groznova Olga RUS 2850 1640
6 Kazelskaya Maryia BLR 2450
7 Lebedeva Anastasia RUS 1770
8 Artsiomava Aryna BLR 1730
9 Belskaya Maryia BLR 1720
10 Nikolaeva Anna RUS 1530
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Khukhrakova Iryna BLR 26.90 29.10
2 Parkhomenka Alena BLR 26.50 27.10
3 Hvozdzeva Sofya BLR 23.10 24.40
4 Belskaya Maryia BLR 21.00 22.70
5 Lebedeva Anastasia RUS 16.50 17.50
6 Groznova Olga RUS 12.30
6 Kazelskaya Maryia BLR 12.30
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Trubskaya Valeryia BLR 3.00/55/13.00 1.00/55/12.00
2 Charnyshova Luiza BLR 2.00/55/13.00 1.50/55/13.00
3 Zhirkova Polina RUS 5.00/55/16.00 5.25/55/14.25
4 Valuiskaya Lizaveta BLR 5.00/55/14.25 2.50/55/16.00
5 Lahunova Anastasiya BLR 4.00/55/18.25 3.50/55/18.25
6 Wolfisberg Emma SUI 1.50/55/18.25
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Ivashneva Victoria RUS 4280 4740
2 Valuiskaya Lizaveta BLR 2780 4250
3 Trubskaya Valeryia BLR 3960 3560
4 Zhirkova Polina RUS 3570 3010
5 Lahunova Anastasiya BLR 2870 2700
6 Charnyshova Luiza BLR 2670
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Charnyshova Luiza BLR 35.30 33.70
2 Trubskaya Valeryia BLR 25.70 26.20
3 Valuiskaya Lizaveta BLR 27.50 24.80
4 Zhirkova Polina RUS 25.40 23.60
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Shevkunova Alisa RUS 2.50/55/11.25 3.00/55/11.25
2 Dymant Iryna BLR 3.00/55/11.25 3.00/55/11.25
3 Straltsova Hanna BLR 4.00/55/12.00 1.00/55/11.25
4 Turets Iryna BLR 5.00/55/12.00 3.00/55/12.00
5 Danisheuskaya Aliaksandra BLR 1.00/55/11.25 2.50/55/12.00
6 Leshchanka Maryia BLR 1.50/55/12.00
7 Komarova Ksenia RUS 3.50/55/13.00
8 Kisialiova Katsiaryna BLR 3.00/55/13.00
9 Khatkouskaya Alena BLR 4.50/55/16.00
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Beliakova Mariya BLR 7160 7030
2 Kisialiova Katsiaryna BLR 6520 6740
3 Danisheuskaya Aliaksandra BLR 6830 6410
4 Khatkouskaya Alena BLR 5200 5200
5 Straltsova Hanna BLR 4710 5140
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Turets Iryna BLR 45.50 47.10
2 Straltsova Hanna BLR 46.20 46.80
3 Danisheuskaya Aliaksandra BLR 44.80 44.60
4 Kisialiova Katsiaryna BLR 38.00 38.80
5 Khatkouskaya Alena BLR 33.90 33.00
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Gubarenko Olga RUS 5.00/55/14.25 2.00/55/12.00
2 Pavlova Olga BLR 3.00/55/13.00 2.00/55/14.25
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Pavlova Olga BLR 4950 4670
2 Gubarenko Olga RUS 970 1320
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Lapkouski Kiryl BLR 3.00/55/13.00 1.00/55/13.00
2 Schasny Nikita BLR 1.50/55/13.00 0.50/55/14.25
3 Straltsou Ilya BLR 0.00/52 4.00/55/16.00
4 Zhirkov Ivan RUS 2.00/55/16.00 2.50/55/16.00
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Lapkouski Kiryl BLR 5830 5060
2 Schasny Nikita BLR 4570 3990
3 Zhirkov Ivan RUS 4210 3030
4 Filipenko Alexey RUS 1690 1710
5 Straltsou Ilya BLR 1600 1470
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Lapkouski Kiryl BLR 31.20 33.30
2 Straltsou Ilya BLR 22.60 29.70
3 Schasny Nikita BLR 15.50
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Liasnoi Arseni BLR 4.00/58/13.00 1.50/58/12.00
2 Harbachuk Viktar BLR 0.50/58/13.00 1.00/58/12.00
3 Piatrenka Stefan BLR 2.50/58/13.00 5.00/58/13.00
4 Lipatov Sergey RUS 2.50/58/14.25 1.00/58/13.00
5 Melnik Stsiapan BLR 2.00/58/13.00 3.25/58/14.25
6 Minhaliou Aliaksandr BLR 2.50/58/18.25
7 Presnov Nikita RUS 2.00/22
8 Sheleshnev Dmitriy RUS 0.50/22
9 Tsarikaev Yuriy RUS 0.00/22
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Piatrenka Stefan BLR 4850 5970
2 Harbachuk Viktar BLR 5270 5330
3 Minhaliou Aliaksandr BLR 4130 4440
4 Melnik Stsiapan BLR 3620 4020
5 Lipatov Sergey RUS 2670 3650
6 Sheleshnev Dmitriy RUS 2540
7 Liasnoi Arseni BLR 2240
8 Presnov Nikita RUS 1760
9 Tsarikaev Yuriy RUS 1340
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Piatrenka Stefan BLR 37.60 38.80
2 Harbachuk Viktar BLR 35.00 38.60
3 Lipatov Sergey RUS 34.00 38.10
4 Liasnoi Arseni BLR 34.70 37.90
5 Tsarikaev Yuriy RUS 20.70 15.00
6 Minhaliou Aliaksandr BLR 20.10
7 Sheleshnev Dmitriy RUS 18.40
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Isayeu Aliaksandr BLR 1.50/58/11.25 2.00/58/11.25
2 Purosau Mikhail BLR 2.00/58/11.25 3.50/58/12.00
3 Kakorych Konstantin SUI 2.25/58/11.25 3.00/58/12.00
4 Papkou Andrei BLR 4.50/58/12.00 2.50/58/12.00
5 Kazlowski Alexander BLR 0.00/58/11.25 0.00/22
6 Antonau Anton BLR 3.50/58/12.00
6 Marozau Artsiom BLR 3.50/58/12.00
8 Rutkovski Artur BLR 1.50/58/12.00
8 Shpak Stepan BLR 1.50/58/12.00
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Deviatovski Oleg BLR 8950 10340
2 Isayeu Aliaksandr BLR 11000 8650
3 Marozau Artsiom BLR 8030 7860
4 Purosau Mikhail BLR 7020 7750
5 Antonau Anton BLR 7560 7110
6 Papkou Andrei BLR 5170
7 Rutkovski Artur BLR 4700
8 Shpak Stepan BLR 3520
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Shpak Stepan BLR 56.90 61.20
2 Isayeu Aliaksandr BLR 58.60 58.10
3 Marozau Artsiom BLR 53.20 53.40
4 Purosau Mikhail BLR 49.10 50.70
5 Antonau Anton BLR 44.10 43.30
6 Papkou Andrei BLR 42.80
7 Rutkovski Artur BLR 41.10
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Konanau Vasily BLR 3.25/49 5.00/49
2 Gorshcharuk Dmitry RUS 3.00/55/14.25 1.50/22