Code:


Event Details(Homologation Level Planned)
Age group

Entries
Type
Status
Limit Unlimited
Deadline
Divisions No
Open to foreign Skiers No
Cash Prize No

Jury Panel
No data

Country
Code
Area
Organizer
No data
Federation
No data
Other
Towboat
Results Ranking List Classification


# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Belskaya Maryia BLR 5.00/55/16.00 5.00/55/14.25
2 Tsiutsiura Maria UKR 5.00/55/18.25 4.50/55/18.25
3 Artsiomava Aryna BLR 0.50/55/18.25 3.00/55/18.25
4 Hvozdzeva Sofya BLR 1.50/55/16.00 2.50/55/18.25
5 Kazelskaya Maryia BLR 0.50/55/18.25 2.50/55/18.25
6 Dziadok Yelizaveta BLR 1.00/55/18.25 2.00/55/18.25
7 Groznova Olga RUS 3.50/49
8 Liatun Hanna BLR 2.50/49
9 Dobzhevich Elizaveta RUS 4.00/22
10 Dauzhankova Hanna BLR 3.50/22
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Tsiutsiura Maria UKR 5290 5030
2 Hvozdzeva Sofya BLR 4940 4940
3 Dziadok Yelizaveta BLR 4420 4520
4 Belskaya Maryia BLR 3620 3440
5 Liatun Hanna BLR 2780 3290
6 Groznova Olga RUS 4070 2370
7 Artsiomava Aryna BLR 2550
8 Kazelskaya Maryia BLR 2140
9 Dauzhankova Hanna BLR 1610
10 Dobzhevich Elizaveta RUS 1150
11 Yuranava Maryia BLR 570
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Tsiutsiura Maria UKR 24.50 24.50
2 Belskaya Maryia BLR 24.10 23.10
3 Hvozdzeva Sofya BLR 19.20 19.10
4 Kazelskaya Maryia BLR 17.10 17.50
5 Liatun Hanna BLR 14.80 13.80
6 Groznova Olga RUS 14.60
7 Dauzhankova Hanna BLR 13.60
8 Dziadok Yelizaveta BLR 13.40
9 Artsiomava Aryna BLR 12.40
10 Dobzhevich Elizaveta RUS 11.70
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Prosvetova Stanislava UKR 4.50/55/13.00 0.00/55/12.00
2 Parkhomenka Alena BLR 2.50/55/13.00 3.00/55/13.00
3 Charnyshova Luiza BLR 2.00/55/13.00 2.50/55/13.00
4 Lahunova Anastasiya BLR 1.50/55/14.25 3.50/55/14.25
5 Khukhrakova Iryna BLR 4.00/55/14.25 1.50/55/18.25
6 Valuiskaya Lizaveta BLR 0.50/55/14.25
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Charnyshova Luiza BLR 4320 6050
2 Parkhomenka Alena BLR 5660 6010
3 Prosvetova Stanislava UKR 6440 4680
4 Valuiskaya Lizaveta BLR 3080 4380
5 Khukhrakova Iryna BLR 4810 3430
6 Politova Varvara RUS 2480
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Prosvetova Stanislava UKR 37.40 38.80
2 Charnyshova Luiza BLR 37.70 38.10
3 Parkhomenka Alena BLR 33.60 34.20
4 Valuiskaya Lizaveta BLR 33.00 33.10
5 Khukhrakova Iryna BLR 30.50 30.70
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Rabchun Aliaksandra BLR 2.50/55/12.00 3.00/55/12.00
2 Komarova Ksenia RUS 3.50/55/12.00 0.50/55/12.00
3 Kisialiova Katsiaryna BLR 2.00/55/12.00 5.50/55/13.00
4 Dymant Iryna BLR 1.00/55/12.00 1.50/55/13.00
5 Straltsova Hanna BLR 3.00/55/12.00 0.50/55/13.00
6 Leshchanka Maryia BLR 2.50/55/13.00
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Straltsova Hanna BLR 7530 7950
2 Beliakova Mariya BLR 6460 7260
3 Kisialiova Katsiaryna BLR 5550 5070
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Straltsova Hanna BLR 47.60 47.90
2 Kisialiova Katsiaryna BLR 39.90 41.70
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Straltsou Ilya BLR 2.00/55/13.00 4.00/55/13.00
2 Filaretov Damir UKR 1.50/55/14.25 1.00/55/13.00
3 Zhylitsky Stanislav BLR 3.50/55/16.00 0.00/55/14.25
4 Hrushko Olexandr UKR 3.50/55/16.00 5.00/55/16.00
5 Postelnikov Yaroslav UKR 3.00/55/18.25 2.00/55/16.00
6 Semavin Saveli BLR 5.00/52
7 Chornyy Ivan UKR 4.00/52
8 Khatkouski Maksim BLR 2.00/46
9 Bozdag Bora BLR 1.50/40
10 Malinouski Mikita BLR 0.50/22
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Filaretov Damir UKR 5110 5610
2 Hrushko Olexandr UKR 3810 5270
3 Postelnikov Yaroslav UKR 5800 3770
4 Semavin Saveli BLR 4000 3390
5 Chornyy Ivan UKR 3650 2640
6 Zhylitsky Stanislav BLR 4230 2470
7 Khatkouski Maksim BLR 3240
8 Straltsou Ilya BLR 2700
9 Bozdag Bora BLR 2140
10 Sheleshnev Timofey RUS 1520
11 Malinouski Mikita BLR 1190
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Filaretov Damir UKR 32.30 31.50
2 Straltsou Ilya BLR 29.30 30.90
3 Zhylitsky Stanislav BLR 25.20 24.00
4 Postelnikov Yaroslav UKR 15.70 16.60
5 Semavin Saveli BLR 14.60 14.90
6 Malinouski Mikita BLR 13.20 14.00
7 Chornyy Ivan UKR 13.10
8 Hrushko Olexandr UKR 12.50
9 Bozdag Bora BLR 11.50
10 Sheleshnev Timofey RUS 10.90
11 Khatkouski Maksim BLR 10.70
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Lapkouski Kiryl BLR 2.00/58/13.00 3.50/58/14.25
2 Harbachuk Viktar BLR 5.50/58/13.00 2.50/58/14.25
3 Minhaliou Aliaksandr BLR 2.00/58/14.25 0.50/58/14.25
4 Liasnoi Arseni BLR 0.00/58/12.00 0.00/58/14.25
5 Melnik Stsiapan BLR 5.00/58/14.25 5.00/22
6 Piatrenka Stefan BLR 5.50/22
7 Schasny Nikita BLR 0.00/22
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Lapkouski Kiryl BLR 7490 6690
2 Melnik Stsiapan BLR 5850 6650
3 Harbachuk Viktar BLR 5770 6570
4 Piatrenka Stefan BLR 6190 5840
5 Minhaliou Aliaksandr BLR 4860 3240
6 Liasnoi Arseni BLR 4780
7 Schasny Nikita BLR 4200
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Piatrenka Stefan BLR 41.80 47.30
2 Harbachuk Viktar BLR 45.10 45.10
3 Liasnoi Arseni BLR 44.90 43.80
4 Lapkouski Kiryl BLR 41.70 42.10
5 Melnik Stsiapan BLR 39.10 38.80
6 Schasny Nikita BLR 32.10
7 Minhaliou Aliaksandr BLR 26.80
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Purosau Mikhail BLR 6.00/58/12.00 1.50/58/11.25
2 Shpak Stepan BLR 1.50/58/11.25 1.00/58/12.00
3 Kazlowski Alexander BLR 5.00/58/12.00 0.00/58/13.00
4 Isayeu Aliaksandr BLR 3.50/58/11.25 0.50/22
5 Papkou Andrei BLR 4.50/58/12.00 0.50/22
6 Mikhailau Aliaksandr BLR 3.00/58/12.00
7 Antonau Anton BLR 1.50/58/12.00
7 Marozau Artsiom BLR 1.50/58/12.00
9 Artsiomau Yahor BLR 3.50/58/14.25
10 Filchenko Danylo UKR 0.00/58/14.25
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Shpak Stepan BLR 9020 9340
2 Isayeu Aliaksandr BLR 8570 7830
3 Antonau Anton BLR 8110 7360
4 Mikhailau Aliaksandr BLR 8140 7040
5 Filchenko Danylo UKR 8890 5980
6 Marozau Artsiom BLR 7070
7 Artsiomau Yahor BLR 4730
8 Papkou Andrei BLR 4240
9 Purosau Mikhail BLR 3660
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Isayeu Aliaksandr BLR 58.90 58.90
2 Shpak Stepan BLR 58.70 57.90
3 Filchenko Danylo UKR 54.80 55.00
4 Purosau Mikhail BLR 51.10 53.60
5 Marozau Artsiom BLR 52.30 53.50
6 Papkou Andrei BLR 49.30
7 Antonau Anton BLR 47.80
8 Mikhailau Aliaksandr BLR 47.00
9 Artsiomau Yahor BLR 44.60
# Bib Name HC Country Category Round 1 Round 2
1 Gorshcharuk Dmitry RUS 3.00/55/14.25 3.00/55/14.25
2 Konanau Vasily BLR 2.00/52 2.50/49