Athlete's Profile

RALEY Chet
USA900009509Athlete's Information

GENDER:
Male


 Athlete's Results

10 Nov 2019MC Skis Open 7USA
Waterski 20S046R Open M Slalom 1 3.00/55/10.75 4.00/55/10.75
Waterski 20S054R Open M Slalom 1 3.50/22 1.50/55/10.75 2.00/55/10.75 1.50/55/11.25
20 Oct 2019WPB 3 evt RecordUSA
Waterski 20S013R Open M Slalom 4 1.50/55/10.75 1.50/55/10.75 0.50/55/11.25
29 Sep 2019Fall FinaleUSA
Waterski 20S041R Open M Slalom 1 1.00/55/10.25 4.00/55/10.75 1.00/55/10.75 1.50/55/11.25
22 Sep 2019Hobe Lake 2USA
Waterski 20S038R Open M Slalom 1 0.50/55/10.75 1.50/55/10.75
21 Sep 2019Hobe Lake 1USA
Waterski 20S037R Open M Slalom 1 0.50/55/11.25 2.00/55/10.75
Waterski 19S999A Open M Slalom 4 3.00/55/10.75
Waterski 19S165R Open M Slalom 16 3.00/55/10.75 3.00/55/10.75
Waterski 19C998B Open M Slalom 999 5.00/55/10.75
20 Jul 2019WPB Class R SlalomUSA
Waterski 19S097R Open M Slalom 3 0.50/55/10.75 3.00/55/10.75
14 Jul 2019Big DawgsUSA
Waterski 19W156R Open M Slalom 16 1.00/55/10.75 1.50/55/10.75 0.50/55/10.75
Waterski 19S096R Open M Slalom 2 1.00/55/10.75 2.00/55/10.75 3.00/55/10.75
Waterski 19S104R Open M Slalom 1 1.00/55/10.25 0.50/55/10.75 1.50/55/10.25
Waterski 19S095R Open M Slalom 1 1.00/55/10.25 3.50/55/11.25
Waterski 19S094R Open M Slalom 1 2.00/55/10.75 3.00/55/10.75
Waterski 19S148R Open M Slalom 1 4.50/55/10.75 3.00/55/10.75 5.50/55/11.25
Waterski 19S071R Open M Slalom 1 3.00/55/10.75 2.00/55/10.75 5.00/55/10.75 5.00/55/10.75
26 Nov - 2 Dec 20182018 IWWF 35+ World ChampionshipsCHI
Waterski 18IWWF02 Over 55 M Slalom 4 1.00/55/10.25 3.50/55/11.25
Waterski 19S026R Open M Slalom 5 2.50/55/10.75 3.50/55/12.00 2.50/55/10.75
23 Sep 2018Hobe Lake 23USA
Waterski 19S054R Open M Slalom 1 1.00/55/10.25 3.50/55/10.75
22 Sep 2018Hobe Lake 22USA
Waterski 19S053R Open M Slalom 1 3.00/55/10.75 0.50/55/10.25
16 Sep 2018September Record SundayUSA
Waterski 19S028R Open M Slalom 2 1.50/55/10.75 3.00/55/10.75
Waterski 19S027R Open M Slalom 2 5.00/55/10.75 2.50/55/10.75
9 Sep 2018John Meyer MemorialUSA
Waterski 19S017R Open M Slalom 1 0.50/55/10.25 1.00/55/10.25
Waterski 19S016R Open M Slalom 1 2.00/55/10.75 4.50/55/10.75
Waterski 18S095R Open M Slalom 1 0.50/55/10.25 2.50/55/11.25 0.50/55/10.75
30 Jun 2018Hobe Lake SeaUSA
Waterski 18S136R Open M Slalom 1 3.00/55/10.75
Waterski 18S096R Open M Slalom 1 3.50/55/10.75 0.50/55/10.75 0.50/55/10.25
Waterski 18C048L Open M Slalom 12 2.00/55/10.75 2.50/55/10.75
15 Jun 2018Bigdawg Ski-InUSA
Waterski 18C047L Open M Slalom 6 3.00/55/10.75 2.50/55/10.75
Waterski 18S099R Open M Slalom 10 3.50/55/10.75 3.00/55/10.75 5.00/55/10.75 1.00/55/10.75
Waterski 18S094R Open M Slalom 999 1.00/55/10.25 1.50/55/10.75 1.00/55/10.25
7 Apr 2018SCPB Club Members OnlyUSA
Waterski 18S127R Open M Slalom 1 3.00/55/10.75 2.00/55/10.75 1.00/55/11.25
Waterski 18S064R Open M Slalom 1 3.50/55/10.75 0.50/55/10.25 2.00/55/10.25 1.50/55/10.75
11 Nov 2017MCskis Open 3USA
Waterski 18S062R Open M Slalom 1 3.50/55/10.75 3.50/55/10.75
Waterski 18S036R Open M Slalom 1 1.50/55/10.75 3.00/55/10.75 1.50/55/10.75
Waterski 18S032R Open M Slalom 1 5.00/55/10.75 1.50/55/10.25
Waterski 18S031R Open M Slalom 1 3.50/55/10.75 1.00/55/10.75
24 Sep 2017September Slalom SlamUSA
Waterski 18S046R Open M Slalom 4 2.50/55/10.75 3.50/55/10.75 5.50/55/10.75 4.00/55/10.75
Waterski 18S012R Open M Slalom 1 1.00/55/10.25 3.50/55/10.75 2.00/55/10.75 3.00/55/10.75
Waterski 17S156R Open M Slalom 9 0.50/55/10.25 3.00/55/10.75 2.25/55/10.75 5.00/55/10.75 0.50/55/10.75
15 Jul 2017July Record and Class CUSA
Waterski 17S126R Open M Slalom 999 1.00/55/10.25 1.50/55/10.75 1.50/55/10.25
Waterski 17S085R Open M Slalom 999 1.00/55/10.25 3.00/55/10.75 0.50/55/10.25 5.00/55/11.25
10 Jun 2017June Three EventUSA
Waterski 17S127R Open M Slalom 999 2.50/55/10.75 3.00/55/10.75
Waterski 17C043R Open M Slalom 999 2.00/55/10.75 1.00/55/10.25
Waterski 17C042R Open M Slalom 999 1.00/55/10.75 1.50/55/10.75
21 May 2017May Slalom JamUSA
Waterski 17S143R Open M Slalom 2 2.00/55/10.75 2.00/55/10.75 3.50/55/10.75 1.00/55/10.25
14 May 2017Nautique Big Dawg Stop 1USA
Waterski 17S104L Open M Slalom 1 2.50/55/10.75 3.00/55/10.75 2.50/55/10.75
Waterski 17S155L Open M Slalom 1 1.00/55/10.25 1.50/55/12.00
6 May 2017May Record and Class CUSA
Waterski 17S125R Open M Slalom 2 5.50/55/10.75 5.00/55/10.75
22 Apr 2017April Record SaturdayUSA
Waterski 17S123R Open M Slalom 1 5.00/55/10.75 5.00/55/11.25
Waterski 17S093R Open M Slalom 1 1.50/55/10.75 3.00/55/10.75
25 Mar 2017SCPB Club Members OnlyUSA
Waterski 17S145R Open M Slalom 1 0.50/55/10.25 1.00/55/10.75
16 Oct 2016October Three EventUSA
Waterski 17S041R Open M Slalom 5 2.00/55/10.75 3.00/55/10.75
25 Sep 2016September Record 2USA
Waterski 17S043R Open M Slalom 6 2.00/55/10.75 2.00/55/10.75
24 Sep 2016September Record 1USA
Waterski 17S042R Open M Slalom 6 1.50/55/10.75 1.50/55/10.75
31 Oct 2015October 3 RD SlalomUSA
Waterski 16S037R Open M Slalom 5 2.50/55/10.75 1.50/55/10.75
Waterski 16S035R Open M Slalom 1 1.50/55/10.75 1.00/55/10.25
Waterski 16S034R Open M Slalom 1 6.00/55/10.75 1.50/55/10.75
5 Sep 2015John Meyer MemorialUSA
Waterski 16S016R Open M Slalom 1 2.50/55/10.75 3.00/55/10.75
Waterski 15S999A Open M Slalom 4 1.00/55/10.25
Waterski 15C049R Open M Slalom 2 0.50/55/10.25 2.00/55/10.75 1.50/55/10.25
Waterski 15C048R Open M Slalom 3 2.00/55/10.25 0.50/55/10.25 3.50/55/11.25
Waterski 15S123R Open M Slalom 2 0.50/55/10.25 0.50/55/10.25
Waterski 15S122R Open M Slalom 3 4.50/55/10.75 1.50/55/10.75
Waterski 15S114R Open M Slalom 2 4.00/55/10.75 3.50/55/10.75
Waterski 15S113R Open M Slalom 3 1.50/55/10.75 1.00/55/10.25
26 Apr 2015April Slalom TwoUSA
Waterski 15S120R Open M Slalom 1 1.00/55/10.25 1.50/55/10.75
25 Apr 2015April Slalom OneUSA
Waterski 15S119R Open M Slalom 1 2.00/55/10.75 1.50/55/11.25
4 Apr 2015Spring 3 Event Warm-UpUSA
Waterski 15S087R Open M Slalom 1 0.50/55/10.25 1.00/55/10.25
Waterski 14IWWF35 Over 55 M Slalom 1 4.00/55/10.75 3.00/55/10.75
20-21 Sep 2014September Slalom Record 2USA
Waterski 15S023R Open M Slalom 1 1.50/55/10.75 3.50/55/10.75
19-20 Sep 2014September Slalom Record 1USA
Waterski 15S022R Open M Slalom 6 1.50/55/11.25 1.00/55/11.25
Waterski 14C999A Open M Slalom 4 5.00/55/10.75
14-15 Aug 2014Big Dawg World Tour FinalsUSA
Waterski 14C088L Open M Slalom 1 3.50/55/10.75 6.00/55/10.75 3.00/55/10.75
Waterski 14C998B Open M Slalom 1 0.50/55/10.25
12-13 Jul 20142014 FL State ChampiionshipsUSA
Waterski 14S100R Open M Slalom 2 5.00/55/10.75 2.00/55/10.25 3.50/55/11.25
Waterski 14C050L Open M Slalom 3 2.00/55/10.25 2.00/55/10.25 1.00/55/10.25
21-22 Jun 2014Okeeheelee June 3 eventUSA
Waterski 14S098R Open M Slalom 1 1.50/55/10.25 5.50/55/11.25
7-8 Jun 2014Big Dawg Warm Up 2USA
Waterski 14C047R Open M Slalom 1 4.00/55/10.25 0.50/55/10.25 4.00/55/10.75
6-7 Jun 2014Big Dawg Warm Up 1USA
Waterski 14C046R Open M Slalom 3 2.50/55/10.75 2.50/55/10.25 1.50/55/10.25
17-18 May 2014May Slalom Record 2USA
Waterski 14S096R Open M Slalom 1 3.50/55/10.75 2.00/55/10.75
16-17 May 2014May Slalom Record 1USA
Waterski 14S095R Open M Slalom 3 4.50/55/11.25
5-6 Apr 2014April Slalom Record 2USA
Waterski 14S093R Open M Slalom 2 1.50/55/10.75 1.50/55/10.25
4-5 Apr 2014April Slalom Record 1USA
Waterski 14S092R Open M Slalom 1 1.25/55/10.25 5.00/55/10.75
19-20 Oct 2013Okeeheelee Fall Class R & CUSA
Waterski 14S041R Open M Slalom 1 2.00/55/10.75 1.00/55/10.25 0.50/55/10.25
21-22 Sep 2013SUNDAY RECORD SLALOM #2USA
Waterski 14S037R Open M Slalom 3 0.50/55/10.75 0.50/55/11.25
20-21 Sep 2013OKEEHEELEE RECORD SLALOM #1USA
Waterski 14S036R Open M Slalom 2 0.50/55/10.25 0.50/55/10.25
Waterski 13S999A Open M Slalom 6 3.00/55/10.75
Waterski 13S147L Open M Slalom 21 5.50/55/10.75 4.00/55/10.75
24-25 Jul 2013SCR Championships - 2013USA
Waterski 13C998B Open M Slalom 0 1.00/55/10.25
Waterski 13S151R Open M Slalom 1 2.00/55/10.25 1.50/55/10.25
Waterski 13S150R Open M Slalom 1 2.00/55/10.25 1.50/55/10.75
Waterski 13S089R Open M Slalom 1 5.00/55/10.75 1.00/55/10.25 1.00/55/10.25
Waterski 13C050L Open M Slalom 1 3.00/55/10.25 4.50/55/10.75 2.00/55/10.25
Waterski 13S207R Open M Slalom 2 3.50/55/10.75 0.50/55/10.25
21-22 Jun 2013Okeeheelee June 3 eventUSA
Waterski 13S130R Open M Slalom 1 1.50/55/10.75 2.00/55/10.25
8-9 Jun 2013Big Dawg Warmup Record 2USA
Waterski 13C047R Open M Slalom 1 2.00/55/10.25 0.50/55/10.25
7-8 Jun 2013Big Dawg Warmup Record 1USA
Waterski 13C046R Open M Slalom 6 5.00/55/10.75 1.00/55/10.25 1.00/55/10.25
11-12 May 2013Miami Nautique InternationalUSA
Waterski 13S140R Open M Slalom 1 0.50/55/10.25 1.00/55/10.25
27-28 Apr 2013Miami Spring Slalom 2USA
Waterski 13S139R Open M Slalom 1 1.00/55/10.25 1.00/55/10.25
Waterski 13S091R Open M Slalom 1 1.50/55/10.25 2.50/55/10.75
Waterski 13S090R Open M Slalom 1 0.50/55/10.25
Waterski 13S093R Open M Slalom 1 3.00/55/10.75 4.00/55/10.75
20-21 Oct 2012Okeeheelee Fall ClassicUSA
Waterski 13S025R Open M Slalom 1 2.00/55/10.25 1.50/55/10.75 1.00/55/10.25
Waterski 13S020R Open M Slalom 2 1.50/55/10.25 1.00/55/10.25 1.50/55/10.25
5-6 Oct 2012Kyle Petit Red Bar OpenUSA
Waterski 13S071R Open M Slalom 2 2.00/55/10.25 1.50/55/10.25 1.00/55/10.25
22-23 Sep 2012Okeeheelee Fall 3 Rnd RecordUSA
Waterski 13S024R Open M Slalom 1 0.50/55/10.25 0.50/55/10.25 1.50/55/10.75
Waterski 13S022R Open M Slalom 1 3.50/55/10.75 3.50/55/11.25
1-2 Sep 2012Lymanland All AmericanUSA
Waterski 13S015R Open M Slalom 1 1.00/55/10.25 3.00/55/10.75 0.50/55/10.25
17-18 Aug 20122012 Big Dawg FinalsUSA
Waterski 12S154L Open M Slalom 12 0.50/55/10.25 1.00/55/10.25 5.00/55/10.75
Waterski 12S999A Open M Slalom 3 2.50/55/10.25
4-5 Aug 2012Eastern Regionals 2012USA
Waterski 12E998B Open M Slalom 1 1.00/55/10.25
Waterski 12C063R Open M Slalom 1 2.25/55/10.25 3.00/55/10.25
Waterski 12C062R Open M Slalom 1 2.00/55/10.25 2.00/55/10.25 0.50/55/10.75
30 Jun - 1 Jul 2012Texas Big DawgUSA
Waterski 12C047L Open M Slalom 1 0.50/55/10.75 3.00/55/10.75 5.00/55/10.75
15-16 Jun 2012Sawmill Spring RecordUSA
Waterski 12M085R Open M Slalom 1 3.00/55/10.75 3.50/55/10.75 4.00/55/10.75
5-6 May 2012Okeeheelee SpringUSA
Waterski 12S098R Open M Slalom 1 1.00/55/10.25 1.00/55/10.25 1.00/55/10.25
Waterski 12S092R Open M Slalom 1 3.50/55/10.75 2.00/55/10.75
13-14 Apr 2012Season OpenerUSA
Waterski 12S083R Open M Slalom 1 6.00/55/13.00 1.00/55/10.25
23-24 Sep 2011Nautique Big Dawg FinalsUSA
Waterski 12S018R Open M Slalom 3 4.50/55/10.75 3.50/55/10.75
9-10 Sep 2011John Meyer MemorialUSA
Waterski 12S014R Open M Slalom 7 6.00/55/13.00
Waterski 11M999A Open M Slalom 7 1.50/55/11.25
Waterski 11S139B Open M Slalom 1 0.50/55/10.25
Waterski 11S115R Open M Slalom 1 6.00/55/11.25 3.50/55/10.75 1.00/55/10.25
25-26 Jun 2011CYPRESS BIG DAWGUSA
Waterski 11C074L Open M Slalom 1 0.50/55/10.25 5.00/55/10.75 0.50/55/10.75
17-18 Jun 2011SAWMILL RECORDUSA
Waterski 11M120R Open M Slalom 4 1.50/55/10.25 2.50/55/10.75 2.50/55/10.75
12-13 Jun 2011SKI RANCH JUNE TOUR 2USA
Waterski 11C051R Open M Slalom 2 1.00/55/10.25
10-11 Jun 2011SKI RANCH JUNE 1USA
Waterski 11C050R Open M Slalom 4 1.00/55/10.25 1.50/55/10.25
Waterski 11S100R Open M Slalom 1 3.50/55/10.75 3.50/55/11.25 6.00/55/11.25
30 Apr - 1 May 2011Miami Spring SlalomUSA
Waterski 11S116L Open M Slalom 1 1.00/55/10.25 4.00/55/12.00
30-31 Oct 2010MIAMI RECORD SLALOMUSA
Waterski 11S078R Open M Slalom 1 3.50/55/11.25 1.00/55/10.25
25-26 Sep 2010OBRIEN NAUTIQUE BIG DAWGUSA
Waterski 11S031R Open M Slalom 4 1.00/55/10.25 1.00/55/10.25 2.50/55/10.75
18-19 Sep 2010OKEEHEELEE FALL TOURNAMENUSA
Waterski 11S019R Open M Slalom 1 3.50/55/10.75 1.25/55/10.25 1.00/55/10.25
Waterski 10EAME08 Over 45 M Slalom 1 4.00/55/10.75 3.00/55/10.75
23-24 Aug 2010BIG DAWG QUALIFIERUSA
Waterski 11W024L Open M Slalom 2 5.00/55/10.75 1.00/55/10.25 6.00/55/10.75
13-14 Aug 20102010 GOODE AWSA NATIONALSUSA
Waterski 10M999A Open M Slalom 2 4.00/55/10.75
22-23 May 2010MIAMI NAUTIQUE INTERNATIOUSA
Waterski 10S132R Open M Slalom 1 1.00/55/10.25 1.50/55/10.75 3.00/55/10.75
15-16 May 2010OKEEHEELEE SPRING RECORDUSA
Waterski 10S084R Open M Slalom 1 2.50/55/10.75 5.00/55/10.75 6.00/55/10.75
3-4 Oct 2009MIAMI FALL RECORDUSA
Waterski 10S033R Open M Slalom 2 1.00/55/10.25 0.50/55/10.75 3.50/55/10.75
26-27 Sep 2009OKEEHEELEE FALL 3-RND RECUSA
Waterski 10S018R Open M Slalom 3 0.50/55/10.25 0.50/55/10.25
15 Aug 200909S999AUSA
Waterski 09S999A Open M Slalom 9 2.50/55/10.75
Open M Jump 9 0.00
13-14 Aug 2009SKINAUTIQUE BIGDOG FINALSUSA
Waterski 09S096E Open M Slalom 1 3.50/55/10.75 1.00/55/10.25 3.50/55/10.75
1-2 Aug 20092009 EASTERN REGIONALSUSA
Waterski 09E060B Open M Slalom 1 4.50/55/10.75
19-20 Jun 2009SAWMILL SPRING RECORDUSA
Waterski 09M105L Open M Slalom 1 4.00/55/10.75 4.50/55/10.75 3.50/55/10.75
13-14 Jun 2009OSN BIG DAWG QUALIFIER 1USA
Waterski 09C059R Open M Slalom 7 0.50/55/10.25 0.50/55/10.75 3.00/55/10.75
30-31 May 2009MIAMI NAUTIQUE INTUSA
Waterski 09S147R Open M Slalom 5 1.50/55/10.75 1.50/55/10.25 1.50/55/11.25
2-3 May 2009OKEEHEELEE R SLM /C TRICKUSA
Waterski 09S085R Open M Slalom 1 1.50/55/10.25 1.00/55/10.25 3.00/55/10.75
Waterski 09S015R Open M Slalom 1 3.00/55/10.75 2.50/55/10.75 1.00/55/10.25
11-12 Oct 2008MIAMI FALL RECORDUSA
Waterski 09S026R Open M Slalom 2 3.50/55/10.75 0.50/55/10.25
27-28 Sep 2008SKI NAUTIQUE BIG DAWG FLSUSA
Waterski 09S047P Open M Slalom 2 1.50/55/10.25 2.00/55/10.25 5.50/55/10.75
20-21 Sep 2008OKEEHEELEE RECORD SLALOMUSA
Waterski 09S037R Open M Slalom 1 1.00/55/10.25 2.00/55/10.25 6.00/55/12.00
23-24 Aug 2008SKI NAUTIQUE BIG DAWG #3USA
Waterski 09C011L Open M Slalom 5 1.00/55/10.25 3.50/55/10.75 2.50/55/10.75
23-27 Jul 20082008 SOUTHERN REGIONALSUSA
Waterski 08S131B Open M Slalom 3 3.00/55/10.75
5-6 Jul 2008CENTRAL FLA SLALOM CHALLUSA
Waterski 08S084R Open M Slalom 2 4.00/55/11.25 2.50/55/10.75
4-5 Jul 2008SPACE COAST SLALOM CHALLEUSA
Waterski 08S081R Open M Slalom 1 2.50/55/10.75 1.00/55/10.25
14 Jun 2008SAWMILL SPRING RECORDUSA
Waterski 08M112L Open M Slalom 1 3.00/55/10.75 1.50/55/10.75 5.00/55/11.25
31 May - 1 Jun 2008STILLWATER LAKES SEASON OUSA
Waterski 08S083R Open M Slalom 1 2.00/55/10.75 0.50/55/10.25
17-18 May 2008LATIN AMERICAN SENIOR TOURUSA
Waterski 08S110R Open M Slalom 5 2.50/55/10.75
3-4 May 2008OKEEHEELEE SPRING SL & TRUSA
Waterski 08S117R Open M Slalom 4 0.50/55/10.25 1.00/55/10.25
13-14 Oct 2007Miami Fall RecordUSA
Waterski 08S025R Open M Slalom 4 1.00/55/10.25 1.00/55/10.25
15-16 Sep 2007Okeeheelee Record SlalomUSA
Waterski 08S032R Open M Slalom 5 2.50/55/10.75 1.50/55/10.75 0.50/55/10.25
8-9 Sep 2007John Meyer MemorialUSA
Waterski 08S012R Open M Slalom 1 3.00/55/10.75 1.00/55/10.75 3.50/55/11.25
7-8 Oct 2006MIAMI FALL RECORDUSA
Waterski 07S012R Open M Slalom 0 1.50/55/10.25 4.50/55/10.75 2.50/55/11.25
27-28 Jun 2006OKEEHEELEE 3-EVENTUSA
Waterski 06S102R Open M Slalom 1 3.50/55/10.75 0.50/55/10.25