Athlete's Profile

LEMCKE Kate
USA900175044


USA


 Athlete's Results

10 Nov 2019MC Skis Open 7USA
Waterski 20S046R Open F Slalom 0 2.00/55/13.00 3.50/55/13.00
Waterski 20S035R Open F Slalom 1 1.50/55/13.00 5.00/55/14.25 5.50/55/14.25
27 Oct 2019McCormicks Fall ClassicUSA
Waterski 20S048R Open F Slalom 1 5.00/55/14.25 4.00/55/13.00
Waterski 19S999A Open F Slalom 16 5.00/55/14.25
Waterski 19M998B Open F Slalom 8 1.00/55/16.00
Waterski 19M066R Open F Slalom 3 2.50/55/14.25 4.00/55/14.25
24 Apr 2019Ski Fluid ClassicUSA
Waterski 19S134R Open F Slalom 2 3.50/55/16.00 3.00/55/14.25
10 Nov 2018MC Skis Open 5USA
Waterski 19S064R Open F Slalom 1 1.00/55/14.25 2.00/55/13.00
21 Oct 2018Holy Cow CupUSA
Waterski 19S041R Open F Slalom 999 3.00/55/14.25 2.50/55/14.25
Waterski 18M999A Open F Slalom 16 1.00/55/14.25
Waterski 18M998B Open F Slalom 9 2.00/55/14.25
Open F Jump 7 14.40
Waterski 17C999A Open F Slalom 13 1.00/55/14.25
9 Apr 2017FSC FundraiserUSA
Waterski 17S112R Open F Slalom 3 2.50/55/16.00 3.00/55/16.00