Athlete's Profile

STROBERG Tyron
RSA562011406


RSA


 Athlete's Results

Waterski 14RSA005 Open M Slalom 5 2.50/58/14.25 3.50/58/13.00
Waterski 14RSA004 Open M Slalom 3 2.00/58/13.00 1.00/58/12.00
Waterski 14S011R Open M Jump 3 44.10 47.30
6-7 Sep 2013John Meyer MemorialUSA
Waterski 14S013R Open M Jump 3 44.50 46.80
29-30 Jun 2013Fluid Summer RecordUSA
Waterski 13S184R Open M Jump 3 45.20 46.40
18-19 Jun 2013Lelani Gales Wed NightUSA
Waterski 13S158R Open M Jump 2 46.60
Open M Slalom 1 3.50/58/12.00
1-2 May 2013KZN ChampionshipsRSA
Waterski 13RSA006 Open M Tricks 3 1280 1320
Open M Slalom 2 2.50/58/12.00 2.50/58/12.00 4.50/58/13.00 2.50/58/12.00
Open M Jump 2 40.20 43.50 44.40
Waterski 13RSA005 Open M Tricks 5 1960 1460 2040
Open M Slalom 2 0.50/58/13.00 2.00/58/12.00 3.50/58/12.00 1.50/58/13.00
Open M Jump 4 44.00 43.80 43.10 41.50
19-20 Jan 2013Satellite OpenRSA
Waterski 13RSA003 Open M Slalom 1 0.50/58/12.00 1.00/58/11.25 0.50/58/12.00
7-9 Dec 2012Bon Es Open 2012RSA
Waterski 13RSA001 Open M Jump 2 44.30 41.30 43.90
Open M Slalom 1 4.50/58/12.00 4.00/58/12.00 2.50/58/12.00 5.00/58/12.00
Waterski 12RSA011 Open M Slalom 1 2.50/58/12.00 3.00/58/12.00 4.00/58/12.00 4.00/58/12.00
Waterski 12RSA010 Open M Slalom 1 2.50/58/12.00 3.00/58/12.00 4.00/58/12.00 4.00/58/12.00
6-7 Oct 2012Sunset Fall ClassicUSA
Waterski 13S036R Open M Slalom 1 0.50/58/12.00 4.50/58/12.00
Open M Jump 1 43.00 43.10
7-8 Apr 2012All Africa Champs 2012RSA
Waterski 12RSA007 Under 21 M Slalom 6 0.00/37 0.00/37
Waterski 12RSA005 Open M Slalom 2 3.00/58/12.00 0.50/58/11.25
Open M Jump 3 28.20
Waterski 12EAC001 Under 21 M Slalom 10 0.50/58/11.25 1.50/58/13.00
9-11 Mar 2012Gauteng ChampionshipsRSA
Waterski 12RSA004 Under 21 M Slalom 2 2.50/58/12.00 3.00/58/12.00 2.50/58/12.00
18-19 Feb 2012Satellite TournamentRSA
Waterski 12RSA009 Under 21 M Slalom 2 3.50/58/12.00 3.00/37 2.50/58/13.00 2.00/58/11.25
21-22 Jan 2012Satellite InvitationRSA
Waterski 12RSA008 Open M Slalom 1 2.00/58/12.00 3.50/58/13.00 3.25/58/12.00 3.00/58/12.00
Open M Tricks 3 1580
9-11 Dec 2011West Coast Champs 2011RSA
Waterski 12RSA002 Open M Slalom 5 4.00/58/14.25 2.50/58/13.00 4.50/58/13.00
Open M Tricks 4 660 580 500
Waterski 11RSA009 Under 21 M Slalom 2 5.50/58/13.00 3.00/58/13.00
Under 21 M Tricks 3 80 1870
Under 21 M Jump 2 39.30 32.60
22-23 Apr 2011KZN ChampionshipsRSA
Waterski 11RSA008 Under 21 M Jump 1 41.60 40.70
Under 21 M Tricks 3 1120 2460
Under 21 M Slalom 2 3.00/37 4.00/58/13.00
Waterski 11RSA006 Under 21 M Slalom 1 4.50/58/13.00 5.00/58/13.00
Under 21 M Tricks 2 740 1160
Under 21 M Jump 2 39.00 39.10
19-20 Feb 2011BonEs Open 2011RSA
Waterski 11RSA005 Open M Tricks 4 1160 1210
Open M Jump 2 32.70 37.30
Open M Slalom 3 1.50/58/13.00 2.00/58/12.00
15-16 Jan 2011Mofam Stimorol WP ChampsRSA
Waterski 11RSA003 Under 21 M Slalom 3 1.50/58/14.25 1.50/58/13.00
Under 21 M Jump 1 26.90 32.40
Under 21 M Tricks 2 1000 660
25-26 Apr 2010SA ChampionshipsRSA
Waterski 10RSA12 Under 17 M Jump 1 31.20 29.00
Under 17 M Tricks 2 1320 970
Under 17 M Slalom 1 0.50/58/14.25 5.50/58/16.00
3-4 Apr 2010All Africa ChampionshipsNAM
Waterski 10NAM02 Under 17 M Slalom 5 4.50/58/18.25 1.50/58/18.25
Under 17 M Jump 1 31.90 32.10
Under 17 M Tricks 3 660 660
1-2 Apr 2010Namibia NationalsNAM
Waterski 10NAM01 Under 17 M Slalom 10 3.50/37
Under 17 M Tricks 2 660
Under 17 M Jump 1 28.50
19-22 Mar 2010BonEs ChampionshipsRSA
Waterski 10RSA10 Under 17 M Slalom 6 3.50/58/14.25 3.50/37
Under 17 M Jump 1 30.40 31.90
Under 17 M Tricks 1 660 1160
19-21 Feb 2010KZN Open ChampsRSA
Waterski 10RSA06 Under 17 M Tricks 3 660 660
Under 17 M Jump 1 27.70 28.70
Under 17 M Slalom 1 1.50/58/13.00 1.00/58/13.00
16-17 Jan 2010WP OpenRSA
Waterski 10RSA04 Under 17 M Jump 1 22.80 24.80
Under 17 M Slalom 7 2.50/37 2.50/58/18.25
Under 17 M Tricks 2 500 660
Waterski 09EAME05 Under 17 M Slalom 28 1.50/58/14.25
Under 17 M Jump 26 28.70
Waterski 09FRA07 Under 17 M Jump 1 29.60 31.20
Under 17 M Slalom 2 3.00/58/14.25 4.50/58/16.00
25-26 Apr 20095th Leg Grand PrixRSA
Waterski 09RSA18 Under 17 M Tricks 1 490 570
Under 17 M Slalom 2 1.50/58/14.25 2.50/58/14.25 5.50/58/16.00
Under 17 M Jump 1 21.80 25.20
11-12 Apr 2009South African ChampionshipsRSA
Waterski 09RSA16 Under 17 M Tricks 5 290 260
Under 17 M Slalom 3 1.00/58/13.00 0.50/58/16.00
Under 17 M Jump 1 26.80 27.00
Waterski 09RSA15 Under 17 M Jump 1 21.80 25.30
Under 17 M Tricks 5 320 410
Under 17 M Slalom 5 4.00/58/16.00 0.50/58/16.00
Waterski 09RSA13 Under 17 M Tricks 5 260 200
Under 17 M Slalom 3 0.50/37 0.50/58/16.00
Under 17 M Jump 1 23.10 25.80 27.40
16-18 Jan 20091st Leg Grand Prix - MofamRSA
Waterski 09RSA04 Under 17 M Tricks 6 80 140
Under 17 M Slalom 3 1.00/58/16.00 0.00/58/18.25 1.00/37
Under 17 M Jump 1 20.30 23.20 24.30
Waterski 08NAM03 Under 17 M Slalom 4 1.00/58/16.00
3-4 May 2008NAMIBA NATIONALSNAM
Waterski 08NAM02 Under 17 M Jump 3 19.70 20.70
Under 17 M Slalom 5 3.00/58/18.25 4.00/58/18.25 0.00/37
Under 17 M Tricks 7 200 290
21-22 Mar 2008Mofam SA ChampionshipsRSA
Waterski 08RSA14 Under 17 M Slalom 6 3.50/55/18.25 0.50/55/18.25
Under 17 M Tricks 9 40 250
Under 17 M Jump 3 18.50 19.40
21-23 Mar 2008ALL AFRICA CHAMPS 2008RSA
Waterski 08RSA15 Under 17 M Slalom 9 3.50/55/18.25 1.50/58/18.25
Under 17 M Jump 4 18.20 19.40
Under 17 M Tricks 10 170 290
9-10 Feb 20082nd Leg KZN ChampsRSA
Waterski 08RSA07 Under 17 M Slalom 5 3.50/55/18.25 4.00/55/18.25
Under 17 M Jump 3 11.40 12.00
19-20 Jan 20081st Leg MofamRSA
Waterski 08RSA04 Under 17 M Jump 9 11.00 11.50
Under 17 M Slalom 11 4.50/37 5.00/37
Waterski 08RSA02 Under 14 M Slalom 2 1.00/52
Waterski 07RSA11 Under 14 M Slalom 2 2.50/52 1.50/52
28-29 Apr 2007KZN NATIONALS - 3rd LegRSA
Waterski 07RSA10 Under 14 M Slalom 2 4.50/49 5.00/49