Code:


Event Details
Age group

Entries
Type
Status
Limit Unlimited
Deadline
Divisions No
Open to foreign Skiers No
Cash Prize No

Jury Panel
No data

Country
Code
Area
Organizer
No data
Federation
No data
Other
Towboat
Results Ranking List Classification

# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Ivlyushkina Olga UKR 3.00/55/14.25 2.50/55/14.25
2 Susova Karolina CZE 0.50/55/16.00 1.00/55/14.25
3 Charnyshova Luiza BLR 1.50/55/14.25 3.50/55/16.00
4 Prosvetova Stanislava UKR 2.00/55/16.00 0.50/55/16.00
5 Vrabcova Katerina CZE 3.50/55/18.25 5.50/52
6 Valuiskaya Lizaveta BLR 3.50/52 2.00/52
7 Starkova Isabela CZE 1.50/49
8 Khukhrakova Iryna BLR 0.50/49
9 Ledvinova Tereza CZE 3.25/46
10 Rybak Iryna UKR 0.50/22
11 Kuzmenko Xeniya UKR 0.00/34
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Ivlyushkina Olga UKR 5630 5700
2 Shevtsova Yeva UKR 4950 4950
3 Prosvetova Stanislava UKR 4390 4100
4 Kuzmenko Xeniya UKR 4900 3970
5 Susova Karolina CZE 3570 2170
6 Rybak Iryna UKR 3140 2160
7 Charnyshova Luiza BLR 3000
8 Khukhrakova Iryna BLR 2680
9 Vrabcova Katerina CZE 2600
10 Ledvinova Tereza CZE 1610
10 Valuiskaya Lizaveta BLR 1610
12 Starkova Isabela CZE 1480
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Charnyshova Luiza BLR 25.70 27.00
2 Ivlyushkina Olga UKR 24.00 19.50
3 Valuiskaya Lizaveta BLR 14.40 14.30
4 Khukhrakova Iryna BLR 13.80 13.80
5 Kuzmenko Xeniya UKR 14.70 13.40
6 Vrabcova Katerina CZE 13.60
7 Susova Karolina CZE 13.40
8 Prosvetova Stanislava UKR 10.50
9 Rybak Iryna UKR 10.00
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Kisialiova Katsiaryna BLR 3.00/55/13.00 5.00/55/13.00
2 Danisheuskaya Aliaksandra BLR 3.50/55/13.00 5.00/55/13.00
3 Leshchanka Maryia BLR 2.00/55/13.00 3.00/55/13.00
4 Petskova Iryna BLR 1.00/55/13.00 4.00/55/14.25
5 Navitskaya Anastasiya BLR 4.00/55/14.25 3.00/55/16.00
6 Svecova Katerina CZE 3.00/55/14.25
7 BALOUNOVA Kamila CZE 1.50/55/18.25
8 Tolkachova Ekaterina BLR 6.00/52
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Danisheuskaya Aliaksandra BLR 5500 5670
2 Svecova Katerina CZE 4440 5390
3 Kisialiova Katsiaryna BLR 6760 5290
4 Pirozhenko Anna UKR 5310 5220
5 Tolkachova Ekaterina BLR 4280 4820
6 Danishevich Darya BLR 4060
7 Navitskaya Anastasiya BLR 3320
8 Petskova Iryna BLR 3030
9 BALOUNOVA Kamila CZE 2380
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Danisheuskaya Aliaksandra BLR 34.00 36.60
2 Kisialiova Katsiaryna BLR 33.50 34.30
3 Svecova Katerina CZE 28.80 31.10
4 Petskova Iryna BLR 27.20 27.30
5 Navitskaya Anastasiya BLR 23.80 24.70
6 Tolkachova Ekaterina BLR 22.80
7 BALOUNOVA Kamila CZE 19.80
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Cespivova Anna CZE 1.50/55/12.00 2.00/55/12.00
2 Formankova Rebeka CZE 0.00/55/14.25 4.50/55/14.25
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Herrmann Anna BLR 4640 4630
2 Cespivova Anna CZE 2720 4200
3 Formankova Rebeka CZE 3140 3780
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Cespivova Anna CZE 33.60 32.80
2 Formankova Rebeka CZE 22.30 28.30
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Cespivo Jakub CZE 4.50/55/14.25 3.00/55/14.25
2 Samoilov Olexander UKR 1.50/55/14.25 1.50/55/16.00
3 Melnik Stsiapan BLR 4.00/55/18.25 1.00/55/18.25
4 Oravec Jakub SVK 3.00/55/18.25 4.00/52
5 Samovolik Ivan UKR 4.00/52 0.00/52
6 Lapkouski Kiryl BLR 2.00/52
6 Marek Petr CZE 2.00/52
8 Kravchenko Glib UKR 2.50/46
9 Slansky Jan CZE 5.00/34
10 Kalina Ondrej CZE 4.50/22
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Samoilov Olexander UKR 3850 6070
2 Melnik Stsiapan BLR 2870 4250
3 Kravchenko Glib UKR 4080 3650
4 Cespivo Jakub CZE 2630 3650
5 Slansky Jan CZE 2740 3330
6 Samovolik Ivan UKR 3390 2310
7 Lapkouski Kiryl BLR 2610
8 Mostovshchykov Serhii UKR 2360
9 Oravec Jakub SVK 2290
10 Kalina Ondrej CZE 2120
11 Marek Petr CZE 1540
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Samoilov Olexander UKR 29.80 30.20
2 Slansky Jan CZE 27.40 29.70
3 Cespivo Jakub CZE 22.00 22.20
4 Marek Petr CZE 19.20 21.10
5 Melnik Stsiapan BLR 16.40 19.60
6 Kalina Ondrej CZE 15.10
7 Lapkouski Kiryl BLR 14.20
8 Samovolik Ivan UKR 10.20
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Purosau Mikhail BLR 3.50/58/13.00 2.00/58/12.00
2 Antonau Anton BLR 1.50/58/12.00 2.00/58/13.00
3 Filchenko Danylo UKR 3.00/58/13.00 2.00/58/13.00
4 Rutkovski Artur BLR 1.50/58/13.00 2.00/58/13.00
5 Marozau Pavel BLR 3.00/58/13.00 0.50/37
6 Kazlowski Alexander BLR 0.00/58/13.00
7 Mikhailau Aliaksandr BLR 4.00/58/16.00
8 Kowalczyk Krzysztof POL 1.00/58/16.00
9 Svoboda Jan CZE 4.00/58/18.25
10 Straltsou Hleb BLR 1.00/55/18.25
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Purosau Mikhail BLR 4710 7310
2 Antonau Anton BLR 6760 6760
3 Mikhailau Aliaksandr BLR 6550 6400
4 Filchenko Danylo UKR 5750 5270
5 Straltsou Hleb BLR 4290 4060
6 Svoboda Jan CZE 3860
7 Rutkovski Artur BLR 1990
8 Marozau Pavel BLR 1000
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Antonau Anton BLR 36.70 40.20
2 Filchenko Danylo UKR 39.80 38.10
3 Marozau Pavel BLR 35.70 37.00
4 Purosau Mikhail BLR 34.90 35.00
5 Rutkovski Artur BLR 34.80 33.90
6 Straltsou Hleb BLR 33.90
7 Mikhailau Aliaksandr BLR 31.60
8 Svoboda Jan CZE 29.20
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Odvarko Daniel CZE 1.50/58/10.75 2.00/58/10.75
2 Isayeu Aliaksandr BLR 2.50/58/11.25 5.00/58/12.00
3 Papkou Andrei BLR 3.00/58/12.00 1.50/58/12.00
4 Meisner Viktor CZE 2.25/58/12.00 5.50/58/13.00
5 Marozau Artsiom BLR 3.50/58/13.00 1.50/58/13.00
6 Necas Zdenek CZE 2.00/58/14.25
6 Shpak Stepan BLR 2.00/58/14.25
8 Kicin Milan SVK 4.00/58/18.25
9 Hlousek Milan CZE 2.00/58/18.25
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Isayeu Aliaksandr BLR 9960 10110
2 Marozau Artsiom BLR 5600 7170
3 Meisner Viktor CZE 5060 5950
4 Shpak Stepan BLR 7580 5000
5 Papkou Andrei BLR 3210 4100
6 Kicin Milan SVK 1820
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Isayeu Aliaksandr BLR 54.10 52.60
2 Shpak Stepan BLR 52.10 52.30
3 Papkou Andrei BLR 39.70 47.30
4 Meisner Viktor CZE 32.10 33.30
5 Marozau Artsiom BLR 49.30
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Valek Robert CZE 0.50/34 2.00/55/18.25
2 Tichy Vaclav Sen CZE 3.50/34 4.00/52
3 Polidor Ales CZE 4.50/55/13.00