Athlete's Profile

MLYNARSKI Konrad
POL252012645
Year of birth: 1991Athlete's Information

GENDER:
Male


 Athlete's Results

Cableski 09POLC01 Under 19 M Slalom 10 2.00/37
Waterski 08POL06 Under 17 M Slalom 0 0.50/37
Waterski 08POL03A Under 17 M Slalom 0 0.50/37