Official's Profile

Wojciech Smierzchalski
M03430

POL
Polski Zwiazek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego


 Official's Functions

Function Discipline DateFrom DateTill
National Judge J3 (JC3) Cableski 01/01/2019
National Judge (J3) Waterski 01/01/2019