Official's Profile

Maciej Krzywinski
M03465

POL
Polski Zwiazek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego


 Official's Functions

Function Discipline DateFrom DateTill
National Judge J3 (JC3) Cableski 01/08/2022
National Judge (J3) Waterski 01/01/2019