Official's Profile

Andrzej Mazurkiewicz
M02877

POL
Polski Zwiazek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego


 Official's Functions

Function Discipline DateFrom DateTill
National Driver (DN) Waterski 01/11/2000