Code:


Event Details
Age group

Entries
Type
Status
Limit Unlimited
Deadline
Divisions No
Open to foreign Skiers No
Cash Prize No

Jury Panel
No data

Country
Code
Area
Organizer
No data
Federation
No data
Other
Towboat
Results Ranking List Classification


# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Rutkowska Malgorzata POL 0.50/55/16.00 1.00/55/16.00
2 Ivlyushkina Olga UKR 4.00/55/18.25 1.00/55/16.00
3 Setchanka Volha BLR 2.00/55/18.25 3.50/55/18.25
4 Radziuk Krystsina BLR 2.50/55/18.25 4.50/52
5 Maksymenkova Sofiia UKR 2.50/52 1.50/52
6 Kuzmenko Xeniya UKR 2.50/46
7 Habera Karolina POL 4.00/37
8 Kompert Sara POL 2.50/37
9 Byczkowska Milena POL 0.00/34
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Ivlyushkina Olga UKR 5290 5710
2 Maksymenkova Sofiia UKR 4960 5410
3 Kuzmenko Xeniya UKR 4590 4260
4 Shevtsova Yeva UKR 3480 3790
5 Pirozhenko Anna UKR 4780 3590
6 Prosvetova Stanislava UKR 3190 3550
7 Rybak Iryna UKR 4060 3540
8 Setchanka Volha BLR 3190 3540
9 Radziuk Krystsina BLR 3350 3250
10 Rutkowska Malgorzata POL 780
11 Habera Karolina POL 500
12 Kompert Sara POL 460
13 Byczkowska Milena POL 40
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Rutkowska Malgorzata POL 28.40 31.10
2 Ivlyushkina Olga UKR 15.50 16.40
3 Maksymenkova Sofiia UKR 15.40 15.40
4 Kuzmenko Xeniya UKR 9.60 10.30
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Pavlova Olga BLR 3.50/55/13.00 3.50/55/13.00
2 Karabanava Maryia BLR 0.50/55/13.00 2.50/55/14.25
3 Wroblewska Justyna POL 0.00/55/16.00 0.50/55/14.25
4 Kazek Anna POL 3.00/55/16.00 2.50/55/16.00
5 Gogola Anna POL 1.00/55/16.00 2.50/55/16.00
6 Gogola Aleksandra POL 3.50/52
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Herrmann Anna BLR 5470 5880
2 Pavlova Olga BLR 6150 5870
3 Wroblewska Justyna POL 4020 4430
4 Karabanava Maryia BLR 3140 3140
5 Kazek Anna POL 4230 2310
6 Volodzkina Aliaksandra BLR 3100
7 Gogola Anna POL 1440
# Bib Name Country Category Round 1
1 Pavlova Olga BLR 32.30
2 Gogola Anna POL 27.60
3 Wroblewska Justyna POL 18.90
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Gogola Wojciech POL 3.50/58/18.25 4.00/58/16.00
2 Filchenko Danylo UKR 5.00/58/18.25 4.00/58/18.25
3 Kowalczyk Krzysztof POL 2.00/58/18.25 0.00/58/18.25
4 Zawadzki Erwin POL 3.00/58/18.25 3.50/55/18.25
5 Artsiomau Yahor BLR 3.50/55/18.25 2.00/55/18.25
6 Samoilov Olexander UKR 1.50/52
7 Grzesiak Mateusz POL 0.00/34
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Filchenko Danylo UKR 6930 7410
2 Samoilov Olexander UKR 5700 5600
3 Artsiomau Yahor BLR 4960 4750
4 Kravchenko Glib UKR 3660 2670
5 Gogola Wojciech POL 1260
6 Zawadzki Erwin POL 700
7 Grzesiak Mateusz POL 500
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Zawadzki Erwin POL 33.60 36.00
2 Filchenko Danylo UKR 21.40 24.00
3 Samoilov Olexander UKR 22.40 21.30
4 Gogola Wojciech POL 22.50
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Gruca Martin POL 2.00/58/12.00 2.00/58/13.00
2 Pieczonka Bartosz POL 3.50/58/18.25 1.50/58/13.00
3 Kazek Dawid POL 0.00/58/14.25 3.50/58/14.25
4 Galinowski Jan POL 3.50/58/18.25 3.00/58/16.00
5 Swietek Pawel POL 3.00/58/16.00 2.50/37
6 Naorniakowski Marek POL 3.00/58/18.25
7 Naorniakowski Tomasz POL 5.00/55/18.25
8 Liese Maciej POL 3.25/52
9 Naorniakowski Jacek POL 1.50/52
10 Presz Jan POL 0.50/37
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Kazek Dawid POL 7170 9200
2 Gruca Martin POL 4770 4390
3 Swietek Pawel POL 3600 3130
4 Pieczonka Bartosz POL 2680 3120
5 Presz Jan POL 1700 2800
6 Naorniakowski Jacek POL 970
7 Galinowski Jan POL 890
8 Naorniakowski Tomasz POL 870
# Bib Name Country Category Round 1 Round 2
1 Galinowski Jan POL 41.10 45.40
2 Pieczonka Bartosz POL 35.40 39.50
3 Swietek Pawel POL 29.60 34.90
4 Gruca Martin POL 31.20 30.80
5 Kazek Dawid POL 30.70