Athlete's Profile

MORROW Karen
USA100003253Athlete's Information

GENDER:
Female


 Athlete's Results

23-24 Sep 2011Isles Team TournamentUSA
Waterski 12S049R Open F Slalom 0 1.00/55/12.00
11 Jun 2011Hancock Record SlalomUSA
Waterski 11S173R Open F Slalom 1 2.00/55/13.00 1.00/55/13.00
12-13 Jun 2009HANCOCK RECORD SLALOMUSA
Waterski 09S143R Open F Slalom 1 2.50/55/14.25 4.50/55/13.00
23-27 Jul 20082008 SOUTHERN REGIONALSUSA
Waterski 08S131B Open F Tricks 2 4260
Open F Slalom 4 0.50/55/12.00
13-14 Jun 2008HANCOCK SLALOM RECORDUSA
Waterski 08S120R Open F Slalom 1 2.50/55/13.00 5.00/55/13.00