Federation Details


Polski Zwiazek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego


  • Address: Ul. Nowogrodzka 40
  • Zip Code: 00-961
  • City: Warszawa
  • Phone1: +48 22 617 44 49 Phone2: Fax: +48 22 617 09 84
  • Contact Email: motorowodniacy@motorowodniacy.org
  • Website: